Katholiek Brunssum Kerken H. Geestkerk
H. Geestkerk

H. Geestkerk (Brunssum Noord)

Adres kerkgebouw
Florence Nightingalestraat 2
Brunssum Noord

Kerkelijke diensten
- zondag: 11.30 uur: H. Mis
- woensdag: 9.00 uur: H. Mis
- donderdag: 9.00 uur: H. Mis
- 4e dinsdag van de maand: 19.30 uur: Taizé-viering (niet in juli, augustus, december)

Na elke zondagse H. Mis bent u uitgenodigd om een kop koffie of thee te blijven drinken in het 'bar-gedeelte' van ons kerkgebouw.

IBAN-rekeningnummer
NL.84.INGB.000.137.27.07 t.n.v. kerkbestuur parochie Geest/Fatima Brunssum

Over de bouw, de geschiedenis, de kunst
Meer weten over de geschiedenis, de bouw van de H. Geestkerk of over de kunstvoorwerpen die er te zien zijn? Klik dan hier.

Lichtweg

De H. Geestkerk beschikt sinds juni 2003 over een bijzondere serie schilderijen: de Lichtweg. Een Lichtweg is een vervolg op de welbekende kruisweg, de serie van veertien schilderijen waarop het lijden en sterven van Jezus Christus wordt uitgebeeld.
Een Lichtweg bestaat ook uit veertien schilderijen, alleen beelden die de tijd tussen Pasen (de verrijzenis van Jezus Christus) en Pinksteren uit. Op de schilderijen zijn taferelen te zien als: de vrouwen aan het lege graf, de ontmoetingen van de verrezen Jezus met de Emmaüsgangers, de apostelen, de (on)gelovige Tomas en uiteindelijk het Pinksterfeest.