Katholiek Brunssum Nieuwste parochieblad

logoparinfo-new

Parochies Brunssum INFO komt eens in de zes weken uit; in juli-augustus en in december-januari is er een nummer voor acht weken. Kopij t.b.v. het parochieblad kunt u bij het parochiekantoor aanleveren. Het parochieblad wordt in de H. Geest- en Fatimaparochies huis aan huis bezorgd. In Treebeekse- en overige parochies in Brunssum dient u dit zelf aan te geven. U kunt dit doen via uw eigen parochiekantoor. Hebt u vragen of opmerkingen, laat het ons ook weten.

Parochies Brunssum INFO
van zaterdag 28 nov. 2020-21 jrg.9 nr.1
met o.a.
• ZALIG KERSTFEEST EN EEN GEZEGEND EN GEZOND 2021
• Kerstmis: H. Missen en open kerken
• Biddende vaders
• Eerste H. communie 2021
• 24,25,26, en 27 dec. Kerkdeurcollecte Kerstmis
• Volgend parochieblad

2020-2021-nr.01.kl

Parochies Brunssum INFO
van zaterdag 17 okt. 2020 - jrg.8 nr.8
met o.a.
• 17-18 okt: Kerkdeurcollecte missiemaand
• 13-nov: H.Vormsel 2020
• Allerheiligen en Allerzielen
• Eerste H. communie 2021
• U bent Welkom
• Volgend parochieblad

2019-2020-nr.08.kl

Parochies Brunssum INFO
van zaterdag 5 sept. 2020 - jrg.8 nr.7
met o.a.
• U bent Welkom
• 13 sept: Nationale Ziekendag
• 22 sept: Taizéviering
• 13-nov: H.Vormsel 2020
• Eerste H. communie 2020
• Noodhulp Beiroet via Missiebureau

2019-2020-nr.07.kl

Parochies Brunssum INFO
van zaterdag 11 juli 2020 - jrg.8 nr.6
met o.a.
• 15-aug: Maria Tenhemelopneming
• 02-sept: Uitnodiging tot hulp en solidariteit
• 13-nov: H.Vormsel 2020
• Eerste H. communie 2020
• Kerkhof Treebeek zoekt vrijwilligers
• Afspraak ziekenzalving

2019-2020-nr.06.kl

Parochies Brunssum INFO
van zaterdag 30 mei 2020 - jrg.8 nr.5
met o.a.
• U bent weer welkom
• Kerken blijven open voor stil gebed
• 13/14 juni wordt de H. Communie weer uitgereikt
• Misintenties
• Uitnodiging tot hulp en solidariteit
• Eerste H. Communie 2020

2019-2020-nr.05.kl

Parochies Brunssum INFO
van zaterdag 18 april 2020 - jrg.8 nr.4
met o.a.
• Paasboodschap Nederlandse bisschoppen
• Geen huis aan huis parochieblad
• Maatregelen i.v.m. coronavirus
• Missen via radio, televisie en internet
• Kerken open in Brunssum
• Uitnodiging tot hulp en solidariteit
2019-2020-nr.04.kl

Parochies Brunssum INFO

van zaterdag 7 maart 2020 - jrg.8 nr.3
met o.a.
• 4 - 5 apr: Palmzondag kerkdeurcollecte
• 5 juli: Passiespelen Tegelen
• Tarieven begraafplaats Rumpen
• Bezorging parochieblad Gregorius + Joseph
• Gezinspaaskaarsen
• Eerste Heilige Communie 2020
2019-2020-nr.03.kl

Parochies Brunssum INFO
van zaterdag 25 januari 2020 - jrg.8 nr.2
met o.a.
• 2 feb: Blasiuszegen
• 23 feb: Begin Veertigdagentijd
• 26 feb: Aswoendag
• Kruisweg
• Gezinspaaskaarsen
• Eerste Heilige Communie 2020
2019-2020-nr.02.kl

Parochies Brunssum INFO

van zaterdag 30 november 2019 - jrg.8 nr.1
met o.a.
• 4 dec: Wijziging tijden Gregorius parochiebureau
• 1 jan: Sjef Muijlkens 50 jaar kerkorganist
• 1 jan: Nieuwjaarstreffen
• Vredeslicht Bethlehem
• Pastoor Goulmy 25 jaar Fatima
• Eerste Heilige Communie 2020
2019-2020-nr.01kl