Katholiek Brunssum Nieuwste parochieblad

logoparinfo-new

Parochies Brunssum INFO komt eens in de zes weken uit; in juli-augustus en in december-januari is er een nummer voor acht weken. Kopij t.b.v. het parochieblad kunt u bij het parochiekantoor aanleveren. Het parochieblad wordt in de H. Geest- en Fatimaparochies huis aan huis bezorgd. In Treebeekse- en overige parochies in Brunssum dient u dit zelf aan te geven. U kunt dit doen via uw eigen parochiekantoor. Hebt u vragen of opmerkingen, laat het ons ook weten.


Parochies Brunssum INFO

van zaterdag 30 november 2019 - jrg.8 nr.1
met o.a.
• 4 dec: Wijziging tijden Gregorius parochiebureau
• 1 jan: Sjef Muijlkens 50 jaar kerkorganist
• 1 jan: Nieuwjaarstreffen
• Vredeslicht Bethlehem
• Pastoor Goulmy 25 jaar Fatima
• Eerste Heilige Communie 2020
2019-2020-nr.01kl

Parochies Brunssum INFO

van zaterdag 19 oktober 2018-2019 - jrg.7 nr.8
met o.a.
• Oktober Mariamaand
• 20-21 okt: Kerkdeurcollecte wereldmissiemaand
• 2-3 nov: Allerzielendag
• 10 nov: Pastoor Goulmy 25 jaar Fatima
• 29 nov: Vormsel
• Eerste Heilige Communie 2020
2018-2019-nr.07kl

Parochies Brunssum INFO
van zaterdag 7 september 2019 - jrg.7 nr.7
met o.a.
• 08 sept: Collecte ziekendag
• 15 sept: Boekenen- en platenmarkt
• 01 okt: Nationale gebedsdag
• 2-3 nov: Allerzielen 2019
• Begraafplaats Rumpen
• Eerste Heilige Communie 2020

2018-2019-nr.07kl