Katholiek Brunssum Nieuwste parochieblad

logoparinfo-new

Parochies Brunssum INFO komt eens in de zes weken uit; in juli-augustus en in december-januari is er een nummer voor acht weken. Kopij t.b.v. het parochieblad kunt u bij het parochiekantoor aanleveren. Het parochieblad wordt in de H. Geest- en Fatimaparochies huis aan huis bezorgd. In Treebeekse- en overige parochies in Brunssum dient u dit zelf aan te geven. U kunt dit doen via uw eigen parochiekantoor. Hebt u vragen of opmerkingen, laat het ons ook weten

Parochies Brunssum INFO
van zaterdag 22 jan. 2022 jrg.10 nr.02
met o.a.
• 02 feb: Maria Lichtmis
• 26-27 mrt: Kerkdeurcollecte Vastenactie
• Actie Kerkbalans 2022 is van start
• Eerste H. Communie 2022
• Vormelingen 2021-2022
• Gezinspaaskaarsen 2022

2021-2022-nr.02

Parochies Brunssum INFO
van zaterdag 27 nov. 2021 jrg.10 nr.01
met o.a.
• 24,25, en 26 december kerkdeurcollecte Kerstmis
• 16-23 jan. Gebedsweek van de eenheid
• Actie Kerkbalans van start
• Eerste H. Communie 2022
• Afspraak ziekenzalving
• Volgend parochieblad

2021-2022-nr.01

Parochies Brunssum INFO
van zaterdag 16 okt. 2021 jrg.9 nr.8
met o.a.
• 23 okt: boekenmarkt
• 23/24-okt: kerkdeurcollecte wereldmissiemaand
• 29 okt: Eerbetoon pater van de Geest
• 30 okt: diakenwijding Roermond
• 26 nov: H. Vormsel 2021
• Overleden sinds Allerzielen 2020

2020-2021-nr.08

Parochies Brunssum INFO
van zaterdag 4 sept. 2021 jrg.9 nr.7
met o.a.
• 5 sept: Eerste H. Communie
• Oktober Mariamaand
• 30 okt: diakenwijding Roermond
• 26 nov: H. Vormsel 2021
• Kinderadoptieproject Cambodja
• Martien Pierik 50 jaar priester

2020-2021-nr.07

Parochies Brunssum INFO

van zaterdag 10 juli 2021 jrg.9 nr.6
met o.a.
• 25 juli: Eerste dag voor grootouders
• 29 aug: Passiespelen Tegelen 2021
Biddende vaders
• Afspraak voor ziekenzalving
• Kerkbanken H.Familiekerk te koop
• Eerste H. Communie
2020-2021-nr.05

Parochies Brunssum INFO
van zaterdag 17 april 2021 jrg.9 nr.5
met o.a.
• 25 juli: Eerste dag voor grootoouders
• 29 aug: Passiespelen Tegelen 2021
• Expositie 200 jaar pater Karel
• Biddende vaders
• Nieuwe datums Eerste H. Communie
• Pelgrimini's: bedevaarten van een dag

2020-2021-nr.05

Parochies Brunssum INFO
van zaterdag 17 april 2021 jrg.9 nr.4
met o.a.
• 24 en 25 april: collecte roepeningenzondag
• Meimaand: Mariamaand
• Priesterwijdingen voor ons bisdom
• Kerkbanken H. Familiekerk te koop
• Nieuwe datums Eerste H. Communie
• Pelgrimini's: bedevaarten van een dag

2020-2021-nr.04

Parochies Brunssum INFO
van zaterdag 6 maart. 2021 jrg.9 nr.3
met o.a.
• 27-28 mrt. Kerkdeurcollectes: Vastenactie - Vrijwilligers
• Kruisweg Barbarakerk
• Pastoor Goulmy directeur Missio
• Kerkbanken H,Famiekerk te koop
• Nieuwe datums Eerste H. Communie
• Gezinspaaskaarsen 2021

2020-2021-nr.03

Parochies Brunssum INFO
van zaterdag 23 januari. 2021 jrg.9 nr.2
met o.a.
• 27-28 mrt. Kerkdeurcollecte Vastenactie
• Kruisweg
• Biddende vaders
• Kerkbanken H. Famiekerk te koop
• Eerste H. Communie 2021
• Gezinspaaskaarsen 2021

2020-2021-nr.02.kl

Parochies Brunssum INFO
van zaterdag 28 nov. 2020-21 jrg.9 nr.1
met o.a.
• ZALIG KERSTFEEST EN GEZEGEND EN GEZOND 2021
• Kerstmis: H. Missen en open kerken
• Biddende vaders
• Eerste H. Communie 2021
• 24,25,26, en 27 dec. kerkdeurcollecte Kerstmis
• Vormelingen 13 nov. 2020

2020-2021-nr.01.kl