Katholiek Brunssum Kerken H. Barbarakerk

Barbarakerk

H. Barbarakerk (Treebeek)

Adres kerkgebouw
Schildstraat 44
Brunssum Treebeek

Kerkelijke diensten
- zondag: 9.30 uur: H. Mis
- dinsdag: 19.00 uur: H. Mis
Dinsdag wordt de H. Mis in de dagkapel (Kolbekapel) gevierd.

Na elke zondagse H. Mis bent u uitgenodigd om een kop koffie of thee te blijven drinken in de parochiezaal van onze kerk, links naast het priesterkoor.

IBAN-rekeningnummer
NL.91.INGB.000.106.28.60 t.n.v. St.-Barbarakerk Brunssum

Over de bouw, de geschiedenis, de kunst
Meer weten over de geschiedenis, de bouw van de Barbarakerk of over de kunstvoorwerpen die er te zien zijn? Klik dan hier.

Heilige Barbara († 306)

Over de heilige Barbara gaan veel legendes. Zij zou hebben gewoond hebben in Nicomedië in Klein-Azië. Haar heidense vader, Dioscurus, sloot haar op in een toren om haar te vrijwaren van de vele jongemannen die naar haar hand dongen. Ook liet hij een badhuis voor haar bouwen, zodat ze geen gebruik hoefde te maken van de openbare baden. Dit badhuis bevatte oorspronkelijk twee ramen, maar op verzoek van Barbara werden het er drie (zij had zich in het geheim tot het christendom bekeerd en wilde op deze manier de heilige Drie-eenheid eren). Toen haar vader haar bekering bemerkte, onthoofdde hij haar, maar werd daarop zelf door de bliksem dodelijk getroffen.

Op grond hiervan geldt de heilige Barbara als beschermster tegen brand en bliksem en tegen een plotselinge dood. Ook kan haar hulp ingeroepen worden als storm het land verwoest. De heilige Barbara is ook de beschermheilige (of: schutspatroon) van artilleristen, infanteristen, telegrafisten, genisten, ingenieurs, mijnwerkers, brandweerlieden, architecten, boeren, dakdekkers, metselaars, bouwvakkers, klokkengieters, metaalgieters, smeden, steenhouwers, beiaardiers, koks, hoedenmakers, slagers, gevangenen, meisjes, stervenden, torens, vestingen.

Op afbeeldingen zijn haar attributen onder andere een toren met drie ramen, een kanon en een martelaarspalm.

In Zuid-Limburg was het feest van Sint-Barbara (4 december), als patrones van de mijnwerkers, een van de belangrijkste feestdagen van het jaar en lange tijd, tot aan de mijnsluiting, een vrije dag.