Katholiek Brunssum Activiteiten Taizévieringen

Taizé-vieringen

Taizévieringen vinden hun grondslag in de vieringen die gehouden worden in Taizé, een oecumenische broedergemeenschap in Frankrijk. Ze worden inmiddels gehouden over de hele wereld.

Kenmerkend voor deze vieringen zijn korte lezingen en gebeden, meditatieve liederen en momenten van stilte. De liederen zijn kort, gemakkelijk aan te leren en worden vaak herhaald. In deze viering hopen wij met elkaar inspirerende momenten te beleven.

U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan de Taizévieringen in de H. Geestkerk, iedere 4e dinsdag van de maand (behalve in juli, augustus en december) van 19.30 uur tot 20.15 uur.

Na afloop van de viering is er gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie of thee en voor het uitwisselen van ervaringen.

Meer info over Taizé?