Katholiek Brunssum Sacramenten Vormsel H. Vormsel

H. Vormsel schooljaar 2021-2022

De viering van het H. Vormsel vindt plaats op vrijdag 26 november om 18.30 uur in de Fatimakerk (hoek Lindestraat-Essenstraat).
De vormheer is de bisschop, Mgr. H. Smeets.

Tijdens de vormselviering, bij de hernieuwing van de doopbeloften, wordt gebruik gemaakt van de doopkaarsen van de vormelingen.

Kinderen van de groepen 8 van diverse baisscholen kunnen zich (online) aanmelden voor het ontvangen van het H. Vormsel en de voorbereiding daarop.
Het betreft de basisscholen: Caleidoscoop, Titus Brandsma, Franciscus, Vlindertuin, Benjamin, Langeberg.

Voorbereiding

De kinderen die zich hebben aangemeld om het H. Vormsel te ontvangen, krijgen een aantal voorbereidingslessen.
Deze voorbereiding vindt plaats op maandagmiddag.

De voorbereiding wordt verzorgd door catechete Marie-José Degens.

• Het vormselproject is online te bekijken.

• Het verloop van de viering van het Vormsel wordt in de Fatimakerk geoefend.

Meer weten over het Vormsel?