Katholiek Brunssum Sacramenten Eerste H. Communie EHC 2019 Fatima

Eerste Heilige Communie 2019 Fatimakerk

Zondag 19 mei om 10.30 uur is de Eerste H. Communieviering van kinderen van BS de Caleidoscoop in de Fatimakerk.

Het thema van deze H. Mis is:

Jezus is de goede herder. Hij zorgt voor ons.
In het verhaal van de goede herder, laat Jezus zien dat Hij om ons leven geeft.

Andere belangrijke datums van vieringen:

• maandag 24 december om 15.00 uur: kerstspel en kinderzegen (in de Fatimakerk)
• zondag 14 april om 10.30 uur: palmzondagviering en tevens voorstellingsmis (in de Fatimakerk)
• zondag 16 juni om 10.30 uur: dankviering (in de Fatimakerk)

Aanmelding
Om u zoon of dochter aan te melden voor de Eerste H. Communie,
gelieve gebruik te maken van het online inschrijfformulier.

Tenzij u meedoet aan de kerkbijdrage, wordt t.b.v. de parochie een bijdrage van € 20 gevraagd, die u kunt overmaken op IBAN-rekeningnummer: NL29 RBRB 08 2895 9765 tnv RK Parochie Onbevl Hart van Maria, of die u op de ouderavond kunt voldoen.

Daarnaast zijn er de rechstreekse kosten die per communicant betaald dienen te worden, bijv.:

• muziek (fanfare of harmonie, begeleiding liedjes van de kinderen)
• versiering (binnen en buiten de kerk)
• boekjes (voorstellingsmis, communiemis, dankviering)
• excursies (bakker, ...)

Ouderavond
De informatieavond wordt gehouden op dinsdag 20-11 om 19.30 uur in de Fatimakerk.

Voorbereiding
Het werkboek behorende bij de inhoudelijke voorbereiding van de kinderen is online beschikbaar.
De voorbereidingslessen beginnen in januari 2019 en vinden plaats op maandagmiddag van 15.00 tot 15.45 uur.
De datums zijn: ??