Katholiek Brunssum Sacramenten Eerste H. Communie EHC 2020 voorbereiding

Eerste H. Communie 2020 - voorbereiding

Ondanks het feit dat we nog niet kunnen weten wanneer de Eerste Communievieringen gaan plaatsvinden,
willen we de voorbereiding van de kinderen op een aangepaste manier voortzetten.

Communicanten ontvangen wekelijks per e-mail gevarieerde catechese-opdrachten.

• Opdrachten uit het werkboek 'Mijn Eerste Heilige Communie': lees m.n. onderstaande bladzijdes.
-- blz. 7: Ik leef door papa en mama.
Hier kunnen de kinderen hun geboortekaartje en/of een gezinsfoto plakken.
-- blz. 18: Zacheüs. 
De kinderen kleuren alleen Zacheüs.
Filmpje Youtube: Zacheus - Karin Brandsma lied.
-- blz. 19: Barmhartige Samaritaan.
De kinderen zoeken (schrijven) voorbeelden wanneer zij iemand hebben geholpen.
Youtube: Loop me niet voorbij Barmhartige Samaritaan.
-- blz. 20: De verloren zoon
De kinderen mogen erbij vertellen of schrijven waarover ze wel eens spijt hebben gehad.
Youtube: Verloren zoon Welkom thuis - Marcel Zimmer
-- blz. 21: Jezus is de Goede Herder
Youtube: Jezus is de Goede Herder - Elly en Rikkert  lied
-- blz. 22: Intocht in Jeruzalem op Palmzondag voor Pasen
De kinderen kleurende palmtakken groen.
-- blz. 23: Het Laatste Avondmaal
De kinderen tellen de leerlingen en kleuren Jezus, de schaal met brood, de beker wijn.
-- blz. 24: Jezus geeft Zijn Leven Hij blijft altijd bij ons
Filmpje bij de laatste drie lessen; Youtube Pasen, het verhaal van Goede Vrijdag en Pasen, 12 min kinderbijbelverhalen.
-- Het Onze vader en Wees Gegroet oefenen de kinderen thuis, zodat ze dit van buiten kunnen.


• week 14 (30 maart): een paaswerkboek,een goede-week knutselopdracht
• week 15 (6 april):
• week 16 (13 april):
• week 17 (20 april):
• week 18 (27 april):

Het reeds vertrouwde werkboek van de voorbereiding op de Eerste H. Communie kunt u hier downloaden.