Katholiek Brunssum Sacramenten Eerste H. Communie

Eerste H. Communie 2021

• In het schooljaar 2020-2021 zijn de vieringen van de Eerste Heilige Communie gepland op de volgende dagen:

Zondag 27 juni, 10.00 uur: H. Barbarakerk
Zaterdag 3 juli, 10.30 uur en 14.00 uur: Fatimakerk
Zondag 5 september, 10.00 uur: H. Barbarakerk

• De voorbereiding is in handen van catecheet Marie-José Degens.
De lessen worden gegeven op ...
Het werkboek behorende bij de inhoudelijke voorbereiding van de kinderen is online beschikbaar.

Klik hier voor aanmelden Eerste H. Communie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vanwege de corona-virus crisis zijn er diverse maatregelen waaraan de parochies gehouden zijn.
De maatregelen van de Nederlandse bisschoppen waaraan we gehouden zijn kunt u hier vinden.

Meer specifiek, geldt in het bisdom Roermond t.a.v. de Eerste H. Communie het volgende:

Vicaris voor liturgie Ed Smeets (van het bisdom Roermond) heeft 12 juni 2020 een brief laten uitgaan betreffende o.a. de viering van de Eerste H. Communie. Daar staat o.a. in:

"In de richtlijnen van de overheid wordt vermeld dat kinderen tot 12 jaar samen mogen zingen.
Voor de Communie- en Vormselvieringen ligt een voorzanger voor de hand,
waarbij de kinderen op gepaste afstand van elkaar en de overige kerkgangers
een minimum aantal gezangen zacht mogen meezingen."

Hier kunt u de brief volledig lezen.