Katholiek Brunssum Nieuws Vastenactie 2019

Vastenactie 2019

Vastenactie wil mensen aanzetten tot een periode van soberheid en matigheid in de veertigdagentijd. Van daar uit wil de campagne hen aansporen zich solidair op te stellen met hun medemensen, waar ook ter wereld. Volgens de Katholieke Sociale Leer maken alle mensen deel uit van één wereldwijde gemeenschap. Kippenfarms in Sri Lanka Wij vragen dit jaar uw steun voor een project in Vaharai, Batticaloa, Sri Lanka: het opzetten van kleinschalige kippenfarms. Zoals u zich wellicht herinnert is het district Batticaloa door de tsunami van 2004 en een langdurige burgeroorlog zwaar getroffen. Veel mensen zijn omgekomen, veel anderen moesten noodgedwongen verhuizen en er is veel schade. Geld voor exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen is er niet. De werkeloosheid is hoog. Er hebben zich de laatste jaren ruim 1200 oorlogsweduwen, samen met ruim 200 wezen en gehandicapten, gevestigd, maar zij hebben nauwelijks middelen van bestaan. Een sociaal vangnet is er niet

In 2018 is via de Vastenactie en het Missiebureau Roermond al € 15.000 aan dit project geschonken. In Vaharai is direct na ontvangst van dit bedrag begonnen met de bouw van 30 kippenhokken. Voor elk kippenhok werden 40 kippen gekocht. Inmiddels zijn een aantal van de kippenhokken klaar. De foto’s laten het resultaat zien. Kippen zijn erg waardevol op Sri Lanka. Met de verkoop van eieren kunnen inmiddels 30 weduwen, de allerarmsten, in hun onderhoud en dat van hun gezin worden voorzien. De verkoop van eieren komt ook de lokale gemeenschap ten goede. We hopen dit jaar weer 30 andere weduwen met uw steun te kunnen helpen. In de kerken staan collectebussen waarin u uw gaven kunt deponeren. Er zal aan de kerkdeur gecollecteerd op Palmzaterdag en Palmzondag. U kunt uw bijdrage ook overmaken:NL27 INGB 0001 0450 00 t.n.v. Missiebureau Roermond o.v.v. Vastenactie 2019 Sri Lanka.