Katholiek Brunssum Misintenties

Misintenties

In elke Eucharistieviering wordt gebeden voor mensen in lief en leed. Ook bidden wij steeds voor de overledenen die ons dierbaar zijn opdat zij in het hiernamaals gelukkig zijn en bij God leven. Een misintentie kan door iedereen worden opgegeven: voor een overledene, of uit dankbaarheid, of bij ziekte, of bij een verjaardag of andere gebeurtenissen. Zij kunnen worden opgegeven bij het parochiekantoor, en, bij tijdige opgave worden ze in het parochieblad opgenomen.

Misstipendia: tarieven voor misintenties

De misstipendia in onze parochies zijn als volgt vastgesteld:
• een huwelijksmis: € 440,-
• een uitvaartmis: € 440,-
• een misintentie op zaterdagavond of zondagmorgen: € 20,-
• een misintentie door de week: € 10,-
• een H. Mis bij een bijzondere gelegenheid (bijv. jubileum): € 200,-
Bij een uitvaart of een huwelijk wordt de kerkbijdrage van de afgelopen 4 jaar van het bedrag van € 440,- afgehouden.