Katholiek Brunssum Sacramenten Vormsel

H. Vormsel schooljaar 2018-2019

De viering van het H. Vormsel vindt plaats
op vrijdag 23-11-2018 om 18.30 uur in de Fatimakerk (hoek Lindestraat-Essenstraat).

De vormheer is H.E.H. Hans Bouman, deken van Heerlen.

Tijdens de vormselviering, bij de hernieuwing van de doopbeloften, wordt gebruik gemaakt van de doopkaarsen van de vormelingen.

Kinderen van de groepen 8 van diverse basisscholen kunnen zich aanmelden voor het ontvangen van het H. Vormsel en de voorbereiding daarop. 
Het betreft de basisscholen: Caleidoscoop, Titus Brandsma, Franciscus, de Vlindertuin en Langeberg.

Tenzij u meedoet aan de kerkbijdrage zijn de kosten voor deelname en de voorbereiding (o.a. cursusmateriaal voor de vormelingen) € 20,00 t.b.v. van de parochie.
Die u kunt overmaken op IBAN-rekeningnummer: NL29 RBRB 08 2895 9765 tnv RK Parochie Onbevlekt Hart van Maria, o.v.v. naam vormeling.

Als je mee wilt doen en het vormsel wilt ontvangen, vul het aanmeldingsformulier in (online)

Voorbereiding

De kinderen die zich hebben aangemeld om het H. Vormsel te ontvangen, krijgen een aantal voorbereidingslessen.
Deze tijden van de voorbereiding worden nog bekend gemaakt

De voorbereiding wordt verzorgd door catechete Susanne Hellenbrand en Marie-José Degens. Meer info lestijden volgen spoedig.

• Het vormselproject is online te bekijken.

• Het verloop van de viering van het Vormsel wordt in de Fatimakerk geoefend.

Meer informatie over het het sacrament van het H. Vormsel? Klik dan hier.