Katholiek Brunssum Sacramenten Vormsel

H. Vormsel schooljaar 2017-2018

De viering van het H. Vormsel vindt plaats
op vrijdag 24-11-2017 om 18.30 uur in de Fatimakerk (hoek Lindestraat-Essenstraat).

De vormheer is Z.E.H. Lambert Hendriks, rector van het Grootseminarie Rolduc, de priesteropleiding van het bisdom Roermond.

Tijdens de vormselviering, bij de hernieuwing van de doopbeloften, wordt gebruik gemaakt van de doopkaarsen van de vormelingen.

Kinderen van de groepen 8 van diverse baisscholen kunnen zich (online) aanmelden voor het ontvangen van het H. Vormsel en de voorbereiding daarop. 
Het betreft de basisscholen: Caleidoscoop, Titus Brandsma, Franciscus, de Vlindertuin.

Voorbereiding

De kinderen die zich hebben aangemeld om het H. Vormsel te ontvangen, krijgen een aantal voorbereidingslessen.
Deze tijden van de voorbereiding worden nog bekend gemaakt

De voorbereiding wordt verzorgd door catechete Susanne Hellenbrand en begint op vrijdag 16 september.

• Het vormselproject is online te bekijken.

• Het verloop van de viering van het Vormsel wordt in de Fatimakerk geoefend.

Meer informatie over het het sacrament van het H. Vormsel? Klik dan hier.