Katholiek Brunssum Sacramenten Eerste H. Communie EHC 2019 Rumpen-Langeberg

Eerste Heilige Communie 2019 BS de Langeberg

Zondag 26 mei om 11.30 uur is de Eerste H. Communieviering van kinderen van Basisschool de Langeberg in de Vincentiuskerk (Rumpen).
Het thema van deze H. Mis is: Wij zijn allemaal kinderen van één Vader, die voor ons zorgt.

Andere belangrijke datums van vieringen:

- dinsdag 24 december om 15.00 uur: kerstspel ???
- zaterdag 13 april om 18.00 uur: voorstellingsmis en palmzondagviering
- zondag 23 juni om 11.30 uur: dankviering (openluchtmis)

Aanmelding
Om u zoon of dochter aan te melden voor de Eerste H. Communie,
gelieve gebruik te maken van het online inschrijfformulier.

Tenzij u meedoet aan de kerkbijdrage, wordt t.b.v. de parochie een bijdrage van € 20 gevraagd.

Daarnaast zijn er de rechstreekse kosten die per communicant betaald dienen te worden.
Dit wordt gebruikt voor:
• muziek (harmonie of fanfare)
• kaarsen, versiering (binnen en buiten de kerk)
• boekjes (voorstellingsmis, communiemis, dankviering)
• excursies (bakker, bejaardentehuis, 'Blauwe Zusters' ...)
• CD en DVD (foto's en film)

Ouderavond
• De ouderavond vinst plaats op donderdag ?? november om 19.30 uur in de .

Voorbereiding
Het werkboek behorende bij de inhoudelijke voorbereiding van de kinderen is online beschikbaar.