Katholiek Brunssum Sacramenten Eerste H. Communie EHC 2019 Fatima

Eerste Heilige Communie 2019 Fatimakerk

Zondag 19 mei om 10.30 uur is de Eerste H. Communieviering van kinderen van de BS de Caleidoscoop en BS Titus Brandsma, BS de Opstap, OBS Mondriaan Hoensbroek in de Fatimakerk.
Het thema van deze H. Mis is: .

Andere belangrijke datums van vieringen:

• dinsdag 24 december om 16.30 uur: kerstspel
• zondag 14 april om 10.30 uur: voorstellingsmis en palmzondagviering
• zondag 16 juni om 10.30 uur: dankviering

Aanmelding
Om u zoon of dochter aan te melden voor de Eerste H. Communie,
gelieve gebruik te maken van het online inschrijfformulier.

Tenzij u meedoet aan de kerkbijdrage, wordt t.b.v. de parochie een bijdrage van € 20 gevraagd.

Daarnaast zijn er de rechstreekse kosten die per communicant betaald dienen te worden, bijv.:
• muziek (fanfare of harmonie, begeleiding liedjes van de kinderen)
• versiering (binnen en buiten de kerk)
• boekjes (voorstellingsmis, communiemis, dankviering)
• excursies (bakker, ...)

Ouderavond
De informatieavond wordt gehouden op donderdag ?? november om 19.30 uur in de parochiezaal van de Fatimakerk.

Voorbereiding
Het werkboek behorende bij de inhoudelijke voorbereiding van de kinderen is online beschikbaar.