Katholiek Brunssum Nieuws Woord van de paus

BEKERING GEBEURT DOOR HET GOEDE TE DOEN

“Het vuil van het hart gaat niet weg in de droogkuis”: het hart wordt “al doende” gewassen omdat men zich bekeert “door het goede te doen”, benadrukt Paus Franciscus. De Paus geeft commentaar bij de eerste lezing waar God oproept: “Houd op met kwaad doen, leer het goede te doen … verdedig de wees, pleit voor de (Jes. 1, 10.16-20). Wezen en weduwen, zijn “degenen aan wie niemand denkt”, “verlaten bejaarde mensen”, “kinderen die niet naar school gaan” en zij “die het kruisteken niet kunnen maken”. Bekering speelt zich af in de beoefening van het goede, vervolgt de Paus: “Maar hoe kan ik mij bekeren?” – “Leer het goede te doen!” … Het vuil van het hart gaat niet weg zoals een vlek: door naar de droogkuis te gaan … Het verdwijnt “al doende”: het gaat erom een andere weg te nemen dan die van het kwaad”. “Hoe het goede doen? Het is simpel. “Onderhoud het recht, help de verdrukte, verdedig de wees, pleit voor de weduwe”: met andere woorden, “ga daarheen waar de wonden van de mensheid zijn, waar zo veel leed is”. “Door het goede te doen, zult ge uw hart wassen”: “Al zijn uw zonden rood als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al zijn ze als purper zo rood, ze zullen blank worden als wol”. Door deze belofte “overdrijft” de Heer “niet”: “De Heer vergeeft vrijgevig. En Hij vergeeft altijd! Maar om vergeven te zijn, dient men de weg op te gaan die erin bestaat het goede te doen”. Het Evangelie van vandaag stelt degenen voor die manieren vinden “om rechtvaardiger te lijken dan zij zijn”: “het is de weg van de hypocrisie”, waar men “doet alsof men zich bekeert”. In werkelijkheid, “is het een leugen”, het is “heiligheid voorwenden”: het hart van de schijnheiligen “behoort niet tot de Heer; het behoort tot de vader van de leugen, satan”. “Jezus verkiest duizend keer de zondaars” want “de zondaars zeggen de waarheid over zichzelf: ‘ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens!’, had Petrus tot Hem gezegd”.

Vert. Maranatha-gemeenschap
Bron: zenit.org

Zie ook Overzicht samenvattingen van dagelijkse kleine homilieën van Paus Franciscus