Katholiek Brunssum Nieuws Parochieblad

logoparinfo-new

Parochies Brunssum INFO komt eens in de zes weken uit; in juli en augustus is er één zomernummer voor acht weken. Kopij t.b.v. het parochieblad kunt u bij het parochiekantoor aanleveren. Het parochieblad wordt in de H. Geest- en Fatimaparochies huis aan huis bezorgd. In Treebeekse- en overige parochies in Brunssum dient u dit zelf aan te geven. U kunt dit doen via uw eigen parochiekantoor. Hebt u vragen of opmerkingen, laat het ons ook weten.

Parochies Brunssum INFO
van zaterdag 9 maart 2019 jrg.7 nr.3
met o.a.
• 13-14 april: Kerkdeurcollecte Palmweekend
• Gezinspaaskaarsen
• Bedevaarten naar Banneux 2019
• Eerste Heilige Communie 2019
• Plantenactie H.Geest Fatima 2019
• Vastenactie 2019

2018-2019-nr.03

Parochies Brunssum INFO
van zaterdag 26 januari 2019 jrg.7 nr.2
met o.a.
• 26-27 jan: Kerkdeurcollecte Medische Missie-projecten
• 3 feb: Blasiuszegen
• 6 mrt: Aswoensdag
• Veertigdagentijd
• Bisschop Harrie Smeets
• Adoptie Project Cambodja 2018

2018-2019-nr.02

Parochies Brunssum INFO
van zaterdag 1 december 2018 jrg.7 nr.1
met o.a.:
• 8 dec: Parochiekantoor 20 jaar
• 24-25-26 dec: Kerkdeurcollecte Kerstmis
• 1 jan: Jan Maessen neemt afscheid
• 23 jan: Dameskoor Michel bestaat 40 jaar
• Harrie Smeets Bisschop van Roermond
• Vredeslicht uit Betlehem

2018-2019-nr.01

Parochies Brunssum INFO
van zaterdag 20 oktober 2018 jrg.6 nr.8
met o.a.:
• 20-21 okt: Kerkdeurcollecte wereldmissiemaand
• 21 okt: Concert Vrolijk Kerksonatus
• Allerheiligen Allerzielen
• 23 nov: Vormsel
• Eerste H.Communie 2019
• Onderhoud Vincentiuskerk

2017-2018-nr.08

Parochies Brunssum INFO
van zaterdag 8 september 2018 jrg.6 nr.7
met o.a.:
• 09 sept: St. Gregoriusfeest
• 30 sept: Braderie Treebeek
• 10 okt: Dagbedevaart Banneux
• 23 nov: Vormsel
• Eerste H.Communie 2019
• Reparatie uurwerk Vincentiuskerk

2017-2018-nr.07

Parochies Brunssum INFO
van zaterdag 14 juli 2018 jrg.6 nr.6
met o.a.:
• 03 sept: Vrijwilligersfeest Treebeek
• 04 sept: Dagbedevaart Kevelaer
• 10 okt: Dagbedevaart Banneux
• 23 nov: Vormsel
• Eerste H.Communie 2019
• Pastoor Alfred Sawadogo
2017-2018-nr.06

Parochies Brunssum INFO

van zaterdag 2 juni 2018 jrg.6 nr.5
met o.a.:
• 03 Jun: Openluchtmis Rumpen
• 10 Jun: Vrijwilligersfeest Fatima/H.Geest
• 10 okt: Dagbedevaart Banneux
• 23 nov: Vormsel
• Eerste H.Communie 2019
• Opbrengst Syrische sponsormaaltijden
2017-2018-nr.05

Parochies Brunssum INFO
van zaterdag 21 april 2018 jrg.6 nr.4
met o.a.:
• 22 apr. en 20 mei: Kerkdeurcollecte priesteropleiding
• 27 apr. en 29 apr.: Syrische benefietmaaltijden
• 05 mei: Zuster Clara Fey zalig verklaard
• Meimaand Mariamaand
• Heiligdomsvaart Maastricht
• De "achtertuin" van de Vincentiuskerk

2017-2018-nr.04

Parochies Brunssum INFO
van zaterdag 10 maart 2018 jrg.6 nr.3
met o.a.:
• 11 mrt: Gezinspaaskaarsen 2018
• 14 mrt: Pastoor Cordewener 50 jaar priester
• 19 mrt: St. Jozef
• 25 mrt: vastenactie
• Communicanten 2018
• Plantenactie H. Geest Fatima 2018

2017-2018-nr.03

Parochies Brunssum INFO
van zaterdag 27 januari 2018 jrg.6 nr.2
met o.a.:
• 28 jan: Collecte medische projecten
• Actie Kerkbalans 2018
• 25 feb, 4 en 11 mrt: Gezinspaaskaars
• Kruisweg in de 40-dagentijd
• Volgend parochieblad 10 mrt
• 25 mrt: Armoedebestrijding Mbala, Zambia

2017-2018-nr.02

Parochies Brunssum INFO
van zaterdag 16 december 2018 jrg.6 nr.1
met o.a.:
• 24 en 26 dec: kindervieringen met Kerstmis
• Zalig Kerst en een gezegend 2018
• Agenda 2018
• 1 jan: Nieuwjaarstreffen
• Volgend parochieblad
• Tarieven 2018

2017-2018-nr.01