Katholiek Brunssum Kerken Rozenkranskerk

RozenkranskerkRozenkranskerk (Treebeek)

Adres kerkgebouw
Komeetstraat 29
Brunssum (Treebeek)

Gebedsruimte
De gebedsruimte in de rechter ingang van de kerk, is elke dag geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Onttrekking aan de eredienst
De Rozenkranskerk is aan de eredienst onttrokken middels bisschoppelijk decreet van 21 augustus 2013 dat sinds 1 september 2013 van kracht is.

Personele wisselingen - kerkbestuur
Per 1 oktober 2015 is voor de Rozenkransparochie als pastoor benoemd: pastoor V. Goulmy.

Rekeningnummer
NL.57.INGB.000.106.03.68 t.n.v. Rozenkransparochie Treebeek

ANBI en RSIN-nummer
De Parochie Onze Lieve Vrouw van de H. Rozenkrans beschikt over de ANBI-status. Voor meer info.
Het RSIN-nummer van de Parochie Onze Lieve Vrouw van de H. Rozenkrans is: 2577446

Over de bouw, de geschiedenis, de kunst
Meer weten over de geschiedenis, de bouw van de Rozenkranskerk of over de kunstvoorwerpen die er te zien zijn? Klik dan hier.