Katholiek Brunssum Contact Priesters

Priesters

In het samenwerkingsverband van de parochies H. Geest (Noord), Onbevlekt Hart van Maria (Fatima),
H. Barbara (Treebeek), Onze Lieve Vrouw van de H. Rozenkrans (Treebeek)
en in de St.-Vincentiusparochie (Rumpen) en de H. Familieparochie (Langeberg)
zijn vier benoemde priesters werkzaam:

• als eindverantwoordelijke:
pastoor V. Goulmy (045 - 525 79 79)

• als assistent:
pater F. Meulemans M.H.M. (045 - 851 51 59)

• als assistent:
pater B. Koppen F.S.O. (045 - 521 24 50)

• als assistent:
pater R. de Hilster OFM Conv. (045 - 521 22 53)

• en ook emeritus-pastoor L. Cordewener (045 - 851 56 93)

In geval van nood (ziekenzalving, overlijden) gelieve te bellen naar het parochiekantoor: 045 - 525 07 31.
Buiten kantooruren, krijgt u - via de voicemail - een ander telefoonnummer.

In de St.-Gregoriusparochie en in de St.-Josephparochie (Brunssum Oost) is werkzaam:

• pastoor-deken P. Delahaye (045 - 525 25 92)