Katholiek Brunssum Contact Parochiekantoor

Parochiekantoor

Zes parochies hebben één gezamenlijk parochiekantoor:

Onze Lieve Vrouw van de H. Rozenkrans (Treebeek), H. Barbara (Treebeek),
Onbevlekt Hart van Maria (Fatima), H. Geest (Brunssum Noord),
H. Vincentius (Rumpen) en H. Familie (Langeberg).

Dit kantoor is gevestigd in de Fatimakerk en is, feestdagen uitgezonderd, geopend:
• van maandag t/m vrijdag van 13.30 tot 15.30 uur
• op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 tot 11.30 uur

Het adres is: Essenstraat 1a, 6444 CL Brunssum. De ingang is aan de kant van de Lindestraat.
U kunt ons bellen (045 - 525 07 31) of ons een e-mail sturen.

U kunt er terecht om een doopbewijs aan te vragen, misintenties op te geven en allerlei andere vragen m.b.t. onze parochies.

In geval van nood (ziekenzalving, overlijden)
gelieve - ook buiten kantooruren - te bellen naar het parochiekantoor;
buiten kantooruren, krijgt u - via de voicemail - een ander telefoonnummer.

De medewerkers van het parochiekantoor zijn van links naar rechts:
Annelie Ponsens, Ine Wijkamp, Marlies Waltmans, Hans van der Haijden, José Jacobi, Marie-Ange de Bock, Elies van der Haijden.

 Parochiekantoor 003