Katholiek Brunssum Activiteiten Parochieraad

Parochieraad

De parochieraad van de parochies Fatima en H. Geest is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle groepen vrijwilligers die in de beide kerken werkzaam zijn.

De parochieraad komt twee keer per jaar samen om ervaringen uit te wisselen en op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de parochies.

Vanuit de parochieraad worden jaarlijkse activiteiten ondersteund (Luikse Markt, boekenmarkt, plantenmarkt, vrijwilligersfeest, …) en georganiseerd (wandeltochten, …).