Katholiek Brunssum Activiteiten Orgelclub

Orgelclub Fatima

Vanaf 17 februari 2016: nieuwe serie orgellessen in de Fatimakerk
op basis van vrije en/of gebonden improvisatie een pijporgel leren bespelen.

Voor wie?
• voor kinderen vanaf 3 jaar
• voor volwassenen, ook voor hen die nooit eerder een instrument bespeeld hebben.

Door wie?
Gerard Sars

Wanneer?
woensdag tussen 16.00 en 18.00 uur

Wat leer je?
• Ieder lesblok heeft een leerdoel, waarmee je daarna zelfstandig een orgel verder kunt blijven bespelen,
of over kunt stappen naar een volgend leerdoel.
• Je krijgt desgewenst begeleiding in de aanschaf van cd’s, zoeken van websites en andere muziekmedia
om klassieke orgelwerken en gerenommeerde musici te (leren) beluisteren.

Kosten
• Een lesblok van 10 lessen van een half uur = € 225
• Voor volwassenen (vanaf 21 jaar) komt daar nog de verschuldigde BTW bij: € 272,25

Kader
• Kinderen zijn doorgaans spontaan, leergierig en beleven veel plezier aan het spelen met hun fantasie; de lessen zijn telkens aan een leerdoel gebonden; kinderen kunnen na verloop van tijd spelenderwijs van orgelfun en improvisatie overgaan naar literatuurspel (en noten leren lezen).
• Voor volwassenen die nooit eerder een instrument gespeeld hebben, wordt het noten lezen minimaal gedoceerd, maar wordt uitgegaan van gebonden en vrije improvisatielessen; een combinatie van beide vormen van improvisatie en literatuurspel is na overleg ook mogelijk.

gebonden improvisatie

vrije improvisatie

-orgel leren kennen en bespelen

-harmonische kaders (cadenzen) gebruiken

-melodische toepassingen op de cadenzen

-ritmische standaarden en variaties

-werken met klankkleuren

-orgel leren kennen en bespelen

-eigen fantasie leren ontdekken

-spelen met structuren, maten en vormen

-vorm geven aan eigen ideeën, ordenen

-aandachtig kiezen uit eigen fantasie, meditatieve momenten creëren,

persoonlijke expressie, verstilling

U leert op eigen kracht gedachten en gevoelens tot uiting te brengen op een zo oorspronkelijk mogelijk manier; daarbij geven het muziekinstrument (orgel) en uw eigen gedachten de grenzen aan.

Organisatie
• Lesblokken van 10 lessen van een half uur en een kennismaking waarin het lesblok ingeleid wordt en afspraken gemaakt; deze wordt zo mogelijk groepsgewijs aangeboden vanwege gezamenlijke afspraken rondom gebruik van kerkruimte en orgel.
• Voor ieder lesblok wordt tevens een individueel leerdoel afgesproken;
• Naast lesnemen wordt er van uitgegaan dat men regelmatig zelf op ontdekkingstocht gaat,
vandaar dat voor de orgellessen ook tweemaal per week het gebruik van het kerkruimte en orgel inbegrepen is;
voor het reserveren van de kerkruimte worden afspraken gemaakt.
• De lessen van een blok zijn op te nemen binnen één semester
• Het 1e semester loopt van ± 15 maart t/m 15 juni; het 2e semester van ± 15 augustus t/m 15 december

Horen en zien?
Hier een eerste stap op je zoektocht: http://allofbach.com/nl/

Aanmelding of nog vragen?
Voor vragen of om u (of uw kind) aan te melden maak gebruik van dit formulier.