Katholiek Brunssum Activiteiten Missie Kinderadoptieproject

Kinderadoptieproject

20 Jaar hebben we ons ingezet voor het kinderadoptieproject van pater Gorosquieta in India. Dankzij de paters jezuieten wordt dit adoptiewerk voortgezet.
Zie hier een inpressie van het Adoptiewerk in India.

In 2010 heeft onze missiegroep - in overleg met het Missieburo in Roermond - besloten een nieuw adoptieproject te starten in een gebied waar doorgaans minder aandacht voor is. We hebben - met uw hulp - twee kinderen in Cambodja geadopteerd die door het lokaal ‘Don Bosco Kinderfonds’ worden opgevangen.

Wij kunnen er mede voor zorgen dat deze verlaten kinderen in Cambodja onderdak en scholing krijgen. Wij hopen dat u ook dit project wilt steunen, met een bedrag vanaf 0,50 per maand.

Er is een uitgebreid fotoverslag van dit project. Zie het fotoboek.

Cambodja nieuwsbrief Kerst- nieuwjaarwensen december 2015 zie de brief 

Cambodja nieuw adoptiekind en nieuwsbrief april 2015 zie de brief

Cambodja nieuwsbrief 2014 met twee foto's zie de brief