Katholiek Brunssum Activiteiten Kerkbestuur Kerkbestuur financiën

Kerkbijdrage

Onze parochies krijgen géén steun van de overheid:
niet van de staat, niet van de provincie en ook niet meer van de gemeente.

De parochie wordt ook niet gefinancierd door de paus of de bisschop (priesters worden niet betaald door het bisdom), maar is afhankelijk van vrijwillige bijdragen van parochianen.
Daarvan moet alles betaald worden: het onderhoud van de gebouwen, de salarissen van de priesters, energiekosten, kosten van de koren en alle andere activiteiten.

Geloven is gratis.
Maar het onderhoud van de kerk kost wel geld en het werk van de priesters en hun medewerkers ook.
De grootste bron van inkomsten van een parochie is de kerkbijdrage (voorheen gezinsbijdrage genoemd).

U kunt zich voor deelname aan de kerkbijdrage opgeven bij het parochiekantoor.
De hoogte van de kerkbijdrage bepaalt u zelf. Bij het opstarten van de kerkbijdrage is gedacht aan 1% van het bruto-inkomen en minimaal een bedrag van € 90,00 per jaar.

Uit dank voor de trouwe kerkbijdrage, hoeven kerkbijdragedeelnemers minder of niets te betalen bij huwelijk of uitvaart; de bijdrage van de laatste vier jaren wordt bij de eindafrekening in mindering gebracht. Ouders van communicanten en vormelingen, die aan de kerkbijdrage deelnemen, worden vrijgesteld van een extra bijdrage van € 15,00.

RSlN-nummers
Dit Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer is de vervanger van het vroegere fiscaal nummer. Elke parochie heeft als individuele juridische entiteit een eigen RSIN-nummer. De parochies van Brunssum staan bij de belastingdienst geregistreerd onder de volgende RSlN-nummers:

Parochie H. Gregorius: 2577859
Parochie Joseph: 824131265
Parochie H. Geest: 809432572
Parochie H. Vincentius a Paulo: 2577793
Parochie H. Familie: 809432559
Parochie Onbevlekt Hart van Maria (Fatima): 2577896
Parochie H. Barbara: 824126257
Parochie Onze Lieve Vrouw van de H. Rozenkrans: 2577446

Bij het aangaan van een periodieke schenking dient  de correcte tenaamstelling en het bijbehorende RSlN-nummer ingevuld te worden.