Katholiek Brunssum

Welkom bij onze Brunssumse parochies

• Maatregelen i.v.m. coronavirus:
t/m Pinksterzondag 31 mei géén publieke vieringen (H. Missen)

Onder normale omstandigheden vindt u alle informatie over de H. Missen in Brunssum (tijd, locatie, opluistering) in het parochieblad. Maar vanwege de coronavirus-crisis, hebben de Nederlandse bisschoppen gevraagd alle publieke vieringen (H. Missen) te laten vervallen.
Deze maatregel geldt t/m Pinksterzondag 31 mei.

Vanaf 1 juni zijn er weer beperkt missen met gelovigen. Meer informatie zal spoedig volgen.

Uitvaarten en huwelijken kunnen plaatsvinden;
echter, sober en kleinschalig: maximaal 30 personen (inclusief bedienaren);
en minimaal anderhalve meter afstand tussen de personen.

We worden uitgenodigd om te bidden:
- gebedskaart van de Nederlandse bisschoppen b.g.v. de coronavirus-crisis
- gebedskaart voor geestelijke communie
- noveengebed om bescherming tegen het coronavirus (Maria, Onze Lieve Vrouw ter Nood)

We worden uitgenodigd om te helpen, waar mogelijk:
• Op dit moment is er nood aan voedselvoorraad bij Voedselbank Limburg-Zuid.
Wij willen ons hiervoor blijven inzetten:
Woensdag 3 juni verzamelen wij weer voedsel voor de Voedselbank. Meer informatie?

• We proberen eenzame mensen te ondersteunen via telefonisch contact.

• Kerken open op zaterdag en zondag voor stil gebed

Zaterdagavond en zondagmorgen zijn diverse kerken open voor stil persoonlijk gebed. Er is telkens een priester aanwezig:
• zaterdagavond
– van 17.00 uur tot 18.00 uur: Gregoriuskerk
– van 17.30 uur tot 18.30 uur: Vincentiuskerk
• zondagmorgen:
– van 9.00 uur tot 10.00 uur: Barbarakerk
– van 10.00 uur tot 11.00 uur: Fatimakerk
– van 10.00 uur tot 11.00 uur: Gregoriuskerk
– van 11.00 uur tot 12.00 uur: H. Geestkerk

• Missen via radio, televisie en internet

Er zijn diverse mogelijkheden om de Eucharistieviering te volgen op radio, televisie en internet, o.a.:
– op radio Maria: zondag om 10.30 uur; weekdagen om 9.00 uur en 19.00 uur
– op televisie NPO2 : zondag om 10.00 uur
– via internet: vanuit Lourdes, bij de grot (in diverse talen) op diverse tijden in de morgen
– via internet: vanuit Taizé: elke dag om 20.30 uur live avondgebed

Hoe maak je het beste gebruik van de mogelijkheid om via tv of internet een H. Mis of een gebedsdienst te volgen? Lees hier over de 8 tips om de eucharistieviering via het scherm mee te beleven.

• Vastenactie 2020

Informatie over onze Vastenactie 2020, klik hier.
U kunt uw bijdrage doen via onze digitale collectebus.

• Een woord van Paus Franciscus …

Regelmatig vestigen wij de aandacht op inspirerende teksten van paus Franciscus: Zalig de barmhartigen.

• Meer weten over …

• … Eerste H. Communie? 

Vanwege de corona-virus crisis 
gaan de geplande vieringen van de Eerste H. Communie in 2020 niet door. 
De voorbereiding wordt voortgezet. 
Communicanten ontvangen wekelijks per e-mail gevarieerde catechese-opdrachten. 

Meer info? 

• … Vormsel?