Katholiek Brunssum

Welkom bij onze Brunssumse parochies

• Maatregelen i.v.m. coronavirus in onze kerkgebouwen

Vanwege de coronavirus-crisis, hebben de Nederlandse bisschoppen diverse maatregelen gepubliceerd.

Er geldt een tijdslimiet bij publieke kerkelijke vieringen.
Vanaf 17.00 uur mogen geen vieringen gehouden worden.
Dit betekent voor de
- Vincentiuskerk: zaterdag is de H. Mis om 16.00 uur (i.pl.v. 18.00 uur);
- Vincentiuskerk: vrijdagavond géén H. Mis;
- Barbarakerk: dinsdag is de H. Mis om 9.00 uur (i.pl.v. 19.00 uur).
Verder geldt dat:
- er maximaal 50 personen per viering zijn toegestaan;

- de anderhalve-meter-afstand-regel gerespecteerd dient te worden;
- bij verplaatsing een mondkapje gedragen moet worden;
- u uw handen dient te ontsmetten bij binnenkomst en voor het ontvangen van de H. Communie.

U kunt de overige mistijden (met misintenties) vinden in ons parochieblad.

• Stil gebed :
Kerken zijn ook open op zaterdag en zondag voor stil gebed.

Zaterdagavond en zondagmorgen zijn de kerken - voorafgaand aan de H. Mis - open voor stil persoonlijk gebed.
• zaterdagavond
– van 15.30 uur tot 16.00 uur: Vincentiuskerk
• zondagmorgen:
– van 9.00 uur tot 9.30 uur: Barbarakerk
– van 10.00 uur tot 10.30 uur: Fatimakerk
– van 10.30 uur tot 11.30 uur: H. Geestkerk

• Missen via radio, televisie en internet

Er zijn diverse mogelijkheden om de Eucharistieviering te volgen op radio, televisie en internet, o.a.:
– op radio Maria: zondag om 10.30 uur; weekdagen om 9.00 uur en 19.00 uur
– op televisie NPO2: zondag om 10.00 uur
– via internet: vanuit Lourdes, bij de grot (in diverse talen) op diverse tijden in de morgen
– via internet: vanuit Taizé: elke dag om 20.30 uur live avondgebed

Hoe maak je het beste gebruik van de mogelijkheid om via tv of internet een H. Mis of een gebedsdienst te volgen? Lees hier over de 8 tips om de eucharistieviering via het scherm mee te beleven.

• Een woord van Paus Franciscus …

Regelmatig vestigen wij de aandacht op inspirerende teksten van paus Franciscus: Zalig de barmhartigen.

• Meer weten over …