Katholiek Brunssum

Welkom bij onze Brunssumse parochies

• Vastenactie 2021

De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd staat dit jaar in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.
Meer info? Klik op Vastenactie 2021.

Doe mee aan de Vastenactie via onze digitale collectebus.

• Maatregelen i.v.m. coronavirus in onze kerkgebouwen

Vanwege de coronavirus-crisis, hebben de Nederlandse bisschoppen diverse maatregelen gepubliceerd.

Er gelden maximumaantallen bij alle kerkelijke vieringen (10% van de beschikbare ruimte):
- Vincentiuskerk en Barbarakerk: 50 personen;
- Fatimakerk: 75 personen;
- H. Geestkerk: 40 personen;
(in alle kerken, bij uitvaarten, maximaal 100 personen).
U dient u op te geven voor de kerkelijke diensten bij het parochiekantoor.
De anderhalve-meter-afstand-regel dient gerespecteerd te worden.
U dient uw handen te ontsmetten bij binnenkomst en voor het ontvangen van de H. Communie.

U kunt alle mistijden (met misintenties) vinden in ons parochieblad.

• Stil gebed :
Kerken zijn ook open op zaterdag en zondag voor stil gebed.

Zaterdagavond en zondagmorgen zijn de kerken - voorafgaand aan de H. Mis - open voor stil persoonlijk gebed.
• zaterdagavond
– van 17.30 uur tot 18.00 uur: Vincentiuskerk
• zondagmorgen:
– van 9.00 uur tot 9.30 uur: Barbarakerk
– van 10.00 uur tot 10.30 uur: Fatimakerk
– van 10.30 uur tot 11.30 uur: H. Geestkerk

• Missen via radio, televisie en internet

Er zijn diverse mogelijkheden om de Eucharistieviering te volgen op radio, televisie en internet, o.a.:
– op radio Maria: zondag om 10.30 uur; weekdagen om 9.00 uur en 19.00 uur
– op televisie NPO2: zondag om 10.00 uur
– via internet: vanuit Lourdes, bij de grot (in diverse talen) op diverse tijden in de morgen
– via internet: vanuit Taizé: elke dag om 20.30 uur live avondgebed

Hoe maak je het beste gebruik van de mogelijkheid om via tv of internet een H. Mis of een gebedsdienst te volgen? Lees hier over de 8 tips om de eucharistieviering via het scherm mee te beleven.

• Een woord van Paus Franciscus …

Regelmatig vestigen wij de aandacht op inspirerende teksten van paus Franciscus: Zalig de barmhartigen.

• Meer weten over …