Katholiek Brunssum Diaconie Vastenactie 2021

Vastenactie 2021

Vastenactie wil mensen aanzetten tot een periode van soberheid en matigheid in de veertigdagentijd. Van daar uit wil de campagne hen aansporen zich solidair op te stellen met hun medemensen, waar ook ter wereld. Volgens de Katholieke Sociale Leer maken alle mensen deel uit van één wereldwijde gemeenschap.

De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd staat dit jaar in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.

In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan, studeren of een beroep leren. Een goede opleiding heb je immers nodig om een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. Hoewel tegenwoordig al 91 procent van alle kinderen basisonderwijs volgt, krijgen veel jongeren niet de kans om verder te leren. Ze zijn dan aangewezen op ongeschoold en slecht betaald werk.

Vervolgonderwijs is noodzakelijk
Miljoenen mensen die werken leven ondanks hun baan in armoede. Een goede opleiding kan daar verandering in brengen en ervoor zorgen dat mensen een fatsoenlijk inkomen gaan verdienen. Dat maakt hen economisch en maatschappelijk sterker. Net als in Nederland is vervolgonderwijs dus noodzakelijk voor een toekomst met perspectief.

Op eigen benen
Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan vierduizend mensen de afgelopen drie jaar een beroepsopleiding en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Met de Vastenactie-campagne 2020 willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen op eigen benen te staan, voor zichzelf en hun familie te zorgen én een rol te spelen in hun gemeenschap.

Onderneming opstarten
In 2020 steunt Vastenactie projecten die beroepsonderwijs aanbieden –  onder andere in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Voor veel (jonge) mensen zijn vakscholen te ver weg. Anderen, die wel een opleiding hebben gevolgd, vinden op het platteland waar ze wonen geen werk. Zij krijgen steun bij het opstarten van een eigen onderneming. Met deze projecten stellen we mensen in staat te werken aan een betere toekomst.

Wat kunt u bijdragen
Hieronder ziet u enkele voorbeelden van lesmiddelen waar Vastenactie aan bijdraagt:
€ 24    : technische leerboeken voor een klas van 20 leerlingen
€ 40    : een ‘terug-naar-school’ pakket met schooluniform, boeken en schooltas
€ 200  : een beroepsopleiding (monteur, lasser, kleermaker, bakker) van 1 jaar
€ 360  : een startpakket ‘opstarten groentewinkel’

Lees het interview van Patrick uit Zambia: Kennis moet je delen.

U kunt doneren via onze digitale collectebus.

U kunt uw bijdrage ook overmaken:NL27 INGB 0001 0450 00 t.n.v. Missiebureau Roermond o.v.v. Vastenactie 2021.