Katholiek Brunssum Contact Priesters

Priesters

In het samenwerkingsverband van de parochies H. Geest (Noord), Onbevlekt Hart van Maria (Fatima),
H. Barbara (Treebeek), Onze Lieve Vrouw van de H. Rozenkrans (Treebeek),
H. Vincentius a Paulo (Rumpen), H. Familie (Langeberg)

zijn drie benoemde priesters werkzaam:

• als eindverantwoordelijke van de parochies:
pastoor Goulmy (045 - 525 79 79)

• als assistent:
kapelaan Koppen f.s.o. (via parochiekantoor)

• als assistent:
pater Meulemans mhm (045 - 851 51 59)

In de St.-Gregoriusparochie en in de St.-Josephparochie (Brunssum Oost) is werkzaam:

• pastoor-deken Delahaye (045 - 525 25 92)

Daarnaast is oud-pastoor Cordewener regelmatig behulpzaam (045 - 851 56 93)