Katholiek Brunssum Contact Parochiekantoor

Parochiekantoor

Zes parochies hebben één gezamenlijk parochiekantoor:
Onze Lieve Vrouw van de H. Rozenkrans (Treebeek), H. Barbara (Treebeek),
Onbevlekt Hart van Maria (Fatima), H. Geest (Brunssum Noord),
H. Vincentius a Paulo (Rumpen) en H. Familie (Langeberg).

Dit kantoor is gevestigd in de Fatimakerk en is, feestdagen uitgezonderd, geopend:
• van maandag t/m vrijdag van 13.30 tot 15.30 uur
• op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 tot 11.30 uur

Het adres is: Essenstraat 1a, 6444 CL Brunssum. De ingang is aan de kant van de Lindestraat.
U kunt ons bellen (045 - 525 07 31) of ons een e-mail sturen.

U kunt er terecht om een doopbewijs aan te vragen, misintenties op te geven en allerlei andere vragen m.b.t. onze parochies.

De medewerkers van het parochiekantoor zijn:

Bovenste rij van link naar rechts.
Hans van der Haijden, Petra de Ruijter, John Roex.

Onderste rij van links naar rechts.
Ine Wijkamp, Elies van der Haijden, Annelie Ponsens.


alt