Katholiek Brunssum Archief Reportages

Foto- of filmverslag van diverse gelegenheden

2019
- 24 december    kerstspel 2019
- 10 november    25 jaar jubileum pastoor Goulmy Fatimakerk
- 10 november    video 25 jaar pastoor Goulmy in de Fatimaparochie D1
- 10 november    video 25 jaar pastoor Goulmy in de Fatimaparochie D2
- 03 maart          dialectmis Vincentiuskerk
- 23 januari        dameskoor Michel 40 jaar

2018
- 11 februari       dialectmis Vincentiuskerk

2017
- 26 februari       dialectmis Carnaval Vincentiuskerk
- 17 augustus     vrijwilligersfeest Barbarakerk
- 11 juni             Fatimaparochie 70 jaar

2016
- 04 september   vrijwilligersfeest Barbarakerk
- 07 februari       dialectmis Vincentiuskerk

2015
- 20 september   pastoor Goulmy 25 jaar H. Geestparochie
- 06 september   pater Martin Pierik 50 jaar Karmeliet

2014
- 11 maart          fotoreportage kruiswegstaties Fatimakerk

2012
- 10 juni             vrijwilligersfeest Barbarakerk

2011
- 11 september   pastoor de Hilster 25 jaar in Treebeek
- 03 juli              pater Pierik 40 jaar priester
- 02 juni             Fred de Bock 40 jaar organist
- 29 mei             pastoor Goulmy 25 jaar priester

2010
- 04 september   installatie pastoor Goulmy in Treebeek
- 07 februari       Sjef Muijlkens Pro Ecclesia

2007

- 16 juni             Fatimaparochie 60 jaar