Katholiek Brunssum ANBI info

ANBI-informatie en -publicaties

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Parochies beschikken over een ANBI-status.

Daardoor kunnen zij die eenmalig of regelmatig een gift aan de parochie doen,
dit bedrag van hun belastbaar inkomen aftrekken. Meer info over belastingvoordeel ANBI?

Wie regelmatig een gift doet, kan dit middels een overeenkomst met de parochie vastleggen,
waardoor dit bedrag volledig aftrekbaar wordt.
Meer weten over aftrekbaarheid van periodieke giften?

Per parochie kunt u alle vereiste ANBI gegevens vinden door op de naam van de betreffende parochie te klikken.

RK Parochie Onbevlekt Hart van Maria (Fatima)
RK Parochie H. Geest (Noord)
Rk Parochie H. Barbara (Treebeek)
RK Parochie Onze Lieve Vrouw van de H. Rozenkrans (Treebeek)
RK Parochie H. Vincentius a Paulo (Rumpen)
RK Parochie H. Familie (Langeberg)
RK Parochie H. Gregorius de Grote
RK Parochie H. Joseph (Oost)