Katholiek Brunssum Activiteiten Missie Pastoor Sawadogo

Pastoor Alfred Sawadogo (Burkina Faso)

Pastoor Alfred Sawadogo

Alfred Sawadogo, is, na een 3-jarige profbokscarriere, in 1988 priester gewijd. Na in twee parochies als kapelaan te hebben gewerkt, heeft hij in 1998 de opdracht gekregen om een nieuwe parochie te stichten in Bagré, een gebied met een snelle bevolkingsgroei. Het uitbreiden van een kapel tot parochiekerk, het bouwen van een pastorie (tevens parochiehuis) kostte meer dan mensen lokaal konden opbrengen. Ter plaatse zetten zij zich in voor 9% van de benodigde € 50.000. De ‘Vriendenkring van Alfred Sawadogo’ heeft door diverse acties € 45.500 bij elkaar gekregen en zo het bouwproject in het zuiden van Burkina Faso gerealiseerd. Later zijn diverse acties gehouden wanneer overstroming of hongersnood het leven van de bevolking bedreigden.

Nu is pastoor Sawadogo aangesteld als assistent in de kathedrale parochie van Koupéla.

Pastoor Sawadogo is diverse keren in Brunssum in onze parochies te gast geweest, de laatste keer deze zomer 2011. Toen hebben we hem het bedrag van € 8851 overhandigd waarmee hij zich in september een goede tweedehands auto (Toyota Previa) heeft kunnen aanschaffen.

Pastoor Sawadogo en zijn nieuwe auto

Opbrengst acties Sawadogo in 2011
De actie voor een auto voor pastoor Sawadogo (Burkina Faso) heeft € 8851 opgebracht. Daarnaast heeft hij € 2547,20 aan giften ontvangen
waaronder de € 282,20 collecteopbrengst van 13 en 14 augustus.
• in de Fatimakerk: € 110,68
• in de H. Geestkerk: € 121,52
• in de H. Barbarakerk: € 50,00
Hartelijk dank voor uw gulle gaven!

Het rekeningnummer voor Burkina Faso blijft:
897 97 57 t.n.v. kerkbestuur Fatimaparochie o.v.v. pastoor Sawadogo.
Dit geld wordt gebruikt om kleinschalige lokale projecten op te starten (landbouw, veeteelt), de studie van jongens en meisjes te ondersteunen, en wanneer er een acute nood optreedt.