Katholiek Brunssum Activiteiten Missie Pater Pierik

Pater Martien PierikPater Martin Pierik O. Carm.

Pater Martien Pierik in de Filippijnen maakt het goed

januari 2014

Dank en groeten van pater Pierik

Pater Martien Pierik (Filippijnen) schrijft ons: “Beste mensen, nogmaals van harte bedankt voor jullie solidariteit met de mensen hier. Het is geweldig te ervaren dat andere mensen met je meeleven. Hier is intussen het herstel van de huizen in volle gang en de mensen zijn vol goede moed. Mijn beste wensen en een gebed voor zegen in het nieuwe jaar."

Na de ramp in de Filippijnen is het moeilijk contact te maken met pater Pierik. De familie heeft via de Karmelieten geruststellende berichten ontvangen. Het gaat hem, en de mensen met wie hij het meest te doen heeft, gelukkig goed. Er zijn wel veel noden op allerlei gebied. Pater Pierik is bereid erop toe te zien dat het geld dat hem wordt toevertrouwd t.b.v. de Filippijnse bevolking goed wordt besteed.

De collecte voor de slachtoffers in de Filippijnen heeft € 2860,80 opgebracht:

• Gregoriuskerk € 794,65
• Josephkerk € 219,20
• Fatimakerk € 287,00
• H. Geestkerk € 300,15
• Barbarakerk € 182,30
• op rekening parochiekantoor € 577,50.

Pater Pierik maakt het ondanks de ellende goed en het geld is inmiddels naar hem overgemaakt.
Hartelijk dank aan alle gevers.

U kunt voor dit doel nog geld storten op rekeningnummer:

IBAN NL29 RBRB 0828 9597 65
t.n.v. RK Parochie Onbevl Hart v Maria Brunssum
met als vermelding: noodhulp Filippijnen

Pater Martin Pierik O. Carm.

Juli 2011

Pater Pierik is, als lid van de Orde van de Karmelieten, al meer dan 35 jaar werkzaam in de Filippijnen. Nu doceert hij aan diverse theologische opleidingen in Manilla. Ook is hij nu belast met het opzetten van een opleiding voor catechisten in Escalante (Negros).

Om de twee jaar komt hij op vakantie in zijn geboorteplaats Brunssum en is daarom beslist geen onbekende bij de kerkgangers van m.n. de Fatimakerk en de H. Geestkerk. De laatste keer was nu in 2011.

Zondag 3 juli 2011 was het 40 jaar geleden dat hij priester werd gewijd. Precies op die dag werd dit in Brunssum gevierd o.a. met een feestelijke Eucharistieviering uit dankbaarheid in de Fatimakerk.

Terug naar huis
Na twee maanden vakantie is pater Pierik vrijdag 26 augustus weer naar de Filippijnen vertrokken. Hij dankt allen van harte voor de hartelijkheid en de steun die hij hier heeft ontvangen. De diverse giften voor pater Pierik (Filippijnen) hebben € 6179,45 opgebracht, waaronder € 451,95 van de collecte van 20 en 21 augustus. Hartelijk dank aan alle gevers! Tot over twee jaar!

3 December 2011 schrijft pater Martien Pierik:
"Groeten uit Escalante, Negros.
Hoe is het leven in Brunssum? Het zal nu wel kalm frisser geworden zijn.
Ik ben intussen weer volop in de parochie en heb als hoofdtaak het catechetisch programma. Het werkt allemaal als een sneeuwbal. Je krijgt steeds nieuwe dingen erbij. Escalante is wel provincie. Dat heeft voor- en nadelen. Voordeel is de goede lucht, en voor ontspanning de zee niet te ver weg. De situatie is hier nog steeds een van armoede voor het grootste deel van de mensen. Politiek gezien is er nogal wat verwarring. Er is een politiek gevecht aan de gang tussen de vorige burgemeester en de huidige. Bovendien is de bevrijdingsbeweging nogal aktief in het noorden van Negros. Landhervorming wordt hier op verschillende manieren geïnterpreteerd, hetgeen nogal wat spanningen bezorgd. De militairen zijn nogal zichtbaar en interpreteren de werkelijkheid volgens hun kijk op de zaak. Enfin, een eerste indruk.
Het geld voor het catechetisch propramma is intussen aangekomen, en we gebruiken dit o.a. om een catechist te betalen. We zijn nu bezig met een evaluatie van dat wat er aan de gang is om te zien wat we verder kunnen doen.
Ik hou het kort voor vandaag. Ik ben gevraagd om een inleiding te houden over het evangelie van Marcus voor de priesters van het bisdom. Dat is nu op 6 december. Ik ben dus even druk ...
Veel groeten aan alle bekenden, ... en een goede voorbereiding voor Kerstmis."