Katholiek Brunssum Activiteiten Missie Kinderadoptieproject

Kinderadoptieproject

20 Jaar hebben we ons ingezet voor het kinderadoptieproject van pater Gorosquieta in India. Dankzij de paters jezuieten wordt dit adoptiewerk voortgezet.

In 2010 heeft onze missiegroep - in overleg met het Missiebureau in Roermond - besloten een nieuw adoptieproject te starten in een gebied waar doorgaans minder aandacht voor is. We hebben - met uw hulp - twee kinderen in Cambodja geadopteerd die door het lokaal ‘Don Bosco Kinderfonds’ worden opgevangen.

Wij kunnen er mede voor zorgen dat deze verlaten kinderen in Cambodja onderdak en scholing krijgen. Wij hopen dat u ook dit project wilt steunen, met een bedrag vanaf € 1,00 per maand.