Katholiek Brunssum Activiteiten Missie

Missie

Missie is het verspreiden van het christelijk geloof.
De oproep tot missiewerk is een wezenlijk onderdeel van het christelijke geloof.

Iedere christen heeft de taak het geloof in Jezus Christus in woord en daad te beleven en zo uit te dragen.

Missionarissen hebben de roeping verstaan en beantwoord om van het missiewerk hun levenstaak te maken.
Graag willen wij hen ondersteunen zodat zij op velerlei wijzen de liefde van God voor alle mensen zichtbaar kunnen maken.