Katholiek Brunssum Activiteiten Kindervieringen

Kindervieringen

Kerstgroep-Fatima-2010-klDe Fatimaparochie mag zich al vele jaren verheugen over de aanwezigheid en het werk van de werkgroep gezinsmis. Deze groep bestaat uit een aantal enthousiaste vrouwen die, samen met pastoor, invulling geven aan de gezinsvieringen.

De werkgroep gezinsmis zal dit schooljaar twee vieringen in de Fatimakerk voorbereiden.

De eerste zal zijn op Kerstavond.
Tijdens deze kerstviering zullen de kinderen uit de communieklas van de Fatimaschool een belangrijke rol spelen in het uitbeelden van het kerstverhaal. Er worden ook kerstliedjes gezongen.
Omdat de kerstviering niet te lang duurt, is deze voor jongere kinderen zeker aan te raden.

De tweede gezinsmis is met Palmzondag.
Al verscheidene jaren wordt ook aan deze mis enthousiast door kinderen uit de communieklas deelgenomen.
Zij komen dan met hun versierde palmpaasstokken naar de kerk. Natuurlijk zijn ook kinderen uit de andere klassen van harte uitgenodigd met hun palmpaasstokken.

Middels het parochieblad zal u tijdig op de hoogte worden gehouden.
We heten u en uw kinderen van harte welkom bij de gezinsmissen.