Katholiek Brunssum Activiteiten Kerkbestuur

Kerkbestuur

Het kerkbestuur bestuurt de parochies voor zover het betreft het parochiaal vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie, met inachtneming van het kerkelijk recht en van hetgeen de bisschop hierover bepaalt.

De acht parochies hebben acht kerkbesturen:

• het kerkbestuur van de parochie Fatima (Onbevlekt Hart van Maria)
(5 leden inclusief voorzitter pastoor Goulmy, dezelfde samenstelling als het kerkbestuur van de H. Geestparochie)

• het kerkbestuur van de parochie H. Geest (Noord)
(5 leden inclusief voorzitter pastoor Goulmy, dezelfde samenstelling als het kerkbestuur van de Fatimaparochie)

• het kerkbestuur van de Treebeekse parochie H. Barbara
(5 leden inclusief voorzitter pastoor Goulmy)

• het kerkbestuur van de Treebeekse parochie Onze Lieve Vrouw van de H. Rozenkrans
(3 leden inclusief voorzitter pastoor Goulmy)

• het kerkbestuur van de parochie H. Vincentius a Paulo (Rumpen)
(5 leden inclusief voorzitter administrator pastoor Goulmy, dezelfde samenstelling als het kerkbestuur van de H. Familieparochie)

• het kerkbestuur van de parochie H. Familie (Langeberg)
(5 leden inclusief voorzitter administrator pastoor Goulmy, dezelfde samenstelling als het kerkbestuur van de H. Vincentiusparochie)

• het kerkbestuur van de parochie H. Gregorius (Centrum)
(5 leden inclusief voorzitter pastoor Delahaye, dezelfde samenstelling als het kerkbestuur van de H. Josephparochie)

• het kerkbestuur van de parochie H. Joseph (Oost)
(5 leden inclusief voorzitter pastoor Delahaye, dezelfde samenstelling als het kerkbestuur van de H. Gregoriusparochie)